Referat fra ekstra bestyrelsesmøde 1. feb. 2018 klik:
 
Referat fra 22. jan. 2018 klik:
 
Referat fra 13. dec. 2017 Klik:
Læs referatet fra d. 20. nov. 2017 her:
Læs refratet fra møde d. 11. okt. 2017 her:
Læs referatet fra 18. september 2017 her:
Referat af bestyrelsesmødet 13. juni 2017 klik:
Læs referat af fælles pædagogisk aften skole & børnehus her:
Læs referat af 17. maj. Klik:
Referat fra 19. 4 2017 læs:
 Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. 3 2017 læs:
Læs referat fra 28.2 2017 her:
Referat fra bestyrelsesmødet d. 12/09 2016 klik:
23/11 2016 Klik:
09/12 2016 Klik:
24/01 2017 Klik:
Læs referat fra bestyrelsesmøderne her:
 
D. 2/9-2014 KLIK!
 
D.10/11-2014 KLIK!
 
D. 19/1-2015 KLIK!
 
D. 18/2-2015 KLIK!
 
D. 8/4-2015 KLIK!
 
Referat fra generalforsamlingen: KLIK!
 
D. 22. 2 2016 Klik
 
 

Personale

Hanne Ward
 Hanne Have Ward sproglærer & skoleleder, 100% med i emneuger!
 Jens Jørgen Pedersen Lærer på 25. år på Ørding friskole. Naturvidenskabelige fag.
 Kristine Linderoth Lærer, sikkerhedsrepræsentant, Aktlærer samt skolens uddannnede læsevejleder.
 Thomas Kold Underviser i matematik & idræt, støttepædagog samt ansat i SFOén ITansvarlig på skolen.
 Simon Ward Daglig leder af SFO, underviser i engelsk + billedkunst, støttepædagog, kreativ inspirator.
Karen Berg Souschef på Ørding friskole, musiklærer, dansklærer og ALKAlæruddannet
 Margit Kortegaard Ansat på 20. år på Ørding friskole, skolemor, underviser samt støttepædagog.
 Margit Bisgaard Skolens dygtige sekretær
 Sonja Jensen Ansat på 10. år i SFOén som pædagogmedhjælper samt undervisningsassistent i skolen 
 Karina Nielsen Undervisningsassistent samt pædagogmedhælper i SFOén ansat skoleåret 2017/2018
 Jytte Nielsen Køkkenchef for onsdagsmad & lækkert hjemembag om fredagen, skolemor samt lettere rengøring
 Brian Nielsen Kan ALT og dermed skolens pedel
 
 
 
 
  Christoper Bachmann 
Studerende v. Aalborg universitet. Lærings-samt forandrinsprocesser. 
Bruger Ørding friskole som observation samt database for viden i marken m.m. 
 
Laura Sørensen 
Nyansat dygtig lærer! Yndlingsfag: Idræt! 
Underviser også i natur/teknik, historie, kristensdom, matematik, madlavning, engelsk m.m.
 
 
Dorte Dam Kjemtrup
Tilkaldevikar på Ørding friskole
Pensioneret lærer og tidligere ansat på Ørding friskole
Kommer desuden som frivillig hver ondag fra 11.30-13.30 sammen med sin mand Karl Erling-også pensioneret lærer.
 
 
 
Skolebestyrelsen for Ørding Friskole

Pia Justesen (Formand)
Kontakt:23706510

Lene Sejbjerg (Kasserer)
20934276
 
Jesper Jensen (Bygningsudvalg)
20576616
 

Preben Snedker (Bygningsudvalg)
Kontakt: 25151467
 
Jane Olesen (Bygningsudvalg)
Kontakt: 61162753
 
Lene Jensen  (Næstformand & referent)
Kontakt: 60839331
 
Søren Lyndrup
28941525
 
Andre udvalg:
Rengøringsudvalg:  Pia Justesen

Bygnings- og arbejdsudvalg: Jane Olesen, Preben Snedker, Hanne Have Ward 

Task force: Pia Justesen og Hanne Have Ward
 
Mødeleder: Pia Justesen
 
 
Ørding Friskole | skolesvinget 9, 7990 Øster Assels  | Tlf.: 97766102 | kontoret@oerdingfriskole.dk