Ørding Friskoles værdigrundlag

 Ørding Friskole ligger på Sydmors midt i landsbyen Ørding. Skolens naturlige opland består af Ørding, Ljørslev, Sillerslev, Centrum og Øster Assels og områderne der imellem, men der går også børn på skolen fra Nykøbing. Skolen er et af omdrejningspunkterne for de mange kulturelle aktiviteter i hele området.

Skolen blev grundlagt i 1991 på baggrund af en folkeskolelukning, og har gennem engagement og opbakning fundet sit ståsted som en tryg, moderne, lille skole, der giver børnene en god start på skolegangen både fagligt, personligt og socialt, og en god ballast videre frem i livet.

Ørding Friskole er en Grundtvig-Koldsk skole, hvilket betyder at vi både vægter den enkeltes alsidige personlige udvikling og trivsel højt, men også vægter fællesskabet på tværs af køn og alder højt. Respekt for hvert enkelt individs unikke kvaliteter indebærer at hvert enkelt individ har respekt for fællesskabet! Vi har mange indbydende materialer, der i et samspil med en mere musisk, praktisk og eksperimenterende vej, beriger dannelsen af det hele menneske.
 Vi "rejser" , som Kold, ud i verden og snuser til store museer, gamle borge, Kong Fegges grav, lokale forfatteres mindesteder m.m. Men vi benytter os ligeledes af den fine, fine natur vi har i nærområdet. Bronzealderhøj og søer, Limfjordens magi, skove og grøfter. Skolens miljø, er inspireret af Kolds tanker, om en hjemlig, hyggelig atmosfære med blomster og ting på væggene, børnnene har lavet- i samspil med mere professionelle kunstneres udtryk. Grundtvig så livsoplysningen som et fundament for livet. Vi er enige. Vi forsøger med en levende undervisning at tale til børns naturlige nysgerrighed samt mod på livet i et trygt fællesskab, voksne og børn imellem.  
 
Ørding Friskole | skolesvinget 9, 7990 Øster Assels  | Tlf.: 97766102 | kontoret@oerdingfriskole.dk