Referat fra 3. juni 2019 KLIK
 
Referat fra 6. maj 2019 KLIK
 
Referat fra 3. april 2019 KLIK
 
Referat fra 5. november 2018 KLIK 
 
Referat fra 16. oktober 2018 KLIK (ekstra referat: KLIK)
 
Referat af bestyrelsesmøde den 1.-10.-18 klik:
 
Referat fra 6. august 2018 klik:
 
Referat fra 3. juli 2018 klik:
 
Referat fra ekstra bestyrelsesmøde 1. feb. 2018 klik:
 
Referat fra 22. jan. 2018 klik:
 
Referat fra 13. dec. 2017 Klik:
Læs referatet fra d. 20. nov. 2017 her:
Læs refratet fra møde d. 11. okt. 2017 her:
Læs referatet fra 18. september 2017 her:
Referat af bestyrelsesmødet 13. juni 2017 klik:
Læs referat af fælles pædagogisk aften skole & børnehus her:
Læs referat af 17. maj. Klik:
Referat fra 19. 4 2017 læs:
 Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. 3 2017 læs:
Læs referat fra 28.2 2017 her:
Referat fra bestyrelsesmødet d. 12/09 2016 klik:
23/11 2016 Klik:
09/12 2016 Klik:
24/01 2017 Klik:
Læs referat fra bestyrelsesmøderne her:
 
D. 2/9-2014 KLIK!
 
D.10/11-2014 KLIK!
 
D. 19/1-2015 KLIK!
 
D. 18/2-2015 KLIK!
 
D. 8/4-2015 KLIK!
 
Referat fra generalforsamlingen: KLIK!
 
D. 22. 2 2016 Klik
 
 

Personale

Hanne Ward
Hanne Have Ward sproglærer & skoleleder, 100% med i emneuger!
 
Jens Jørgen Pedersen. Lærer på 26. år på Ørding friskole. Naturvidenskabelige fag.
 
Kristine Linderoth. Lærer, sikkerhedsrepræsentant, Aktlærer samt skolens uddannnede læsevejleder.
 
Thomas Kold. Underviser i matematik, natur/teknik & idræt, støttepædagog samt ansat i SFOén, IT-ansvarlig på skolen.
 
Simon Ward. Daglig leder af SFO, underviser i engelsk + billedkunst, støttepædagog, kreativ inspirator.
 
Karen Berg. Souschef på Ørding friskole, musiklærer, dansklærer og ALKAlæruddannet
 
Margit Kortegaard. Ansat på 20. år på Ørding friskole, skolemor, underviser samt støttepædagog.
 
Margit Bisgaard. Skolens dygtige sekretær
 
Sonja Jensen. Ansat på 10. år i SFOén som pædagogmedhjælper samt undervisningsassistent i skolen
 
Karina Nielsen. Undervisningsassistent samt pædagogmedhælper i SFOén ansat skoleåret 2017/2018
 
Jytte Nielsen. Køkkenchef for onsdagsmad & lækkert hjemembag om fredagen, skolemor samt lettere rengøring
 
 Brian NielsenKan ALT og dermed skolens pedel
 
Laura Sørensen. Nyansat dygtig lærer! Yndlingsfag: Idræt! 
Underviser også i natur/teknik, historie, kristensdom, matematik, madlavning, engelsk m.m.
 
 
 
 
Skolebestyrelsen for Ørding Friskole

Pia Justesen (Formand)
Kontakt:23706510

Lene Sejbjerg (Kasserer)
20934276
 
Jesper Jensen (Bygningsudvalg)
20576616
 

Preben Snedker (Bygningsudvalg)
Kontakt: 25151467
 
Karina Sørensen (Bygningsudvalg)
Kontakt: 20866272
 
Lene Jensen  (Næstformand & referent)
Kontakt: 60839331
 
Louise Nygaard
28409224 
Andre udvalg:
Rengøringsudvalg:  Louise Nygaard

Bygnings- og arbejdsudvalg: Karina Sørensen, Preben Snedker, Hanne Have Ward 

Task force: Pia Justesen og Hanne Have Ward
 
Mødeleder: Pia Justesen
 
 
Ørding Friskole | skolesvinget 9, 7990 Øster Assels  | Tlf.: 97766102 | kontoret@oerdingfriskole.dk