Om Ørding Friskole / Tanker omkring udeskole/natur & teknik i indskolingen

Udeskole

Ørding Friskole – Viden i virkeligheden- natur/teknik i indskolingen+mellemtrinnet, biologi/geografi 6.-7. kl. Desuden bruges mange blokdage udenfor.

Udeskole@ - Fantastiske omgivelser, natur og kultur, personer og muligheder.
Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion samt gennem forståelse.

Skolens fag og her eksempelvis natur/teknik aktiveres i et spil mellem teori og praksis, og hvor undervisningen både indenfor og udenfor har en sammenhæng. (Men også mange andre fag og tværfaglige problemstillinger inddrages.)

Stedet (skolens dejlige udeområde og nærområde) betydning for læringen- stedet er en del af læringens indhold. (Insekthoteller, skolehaven, buske, skov, sandkasse m.m. ) Ørding friskoles fantastiske Udesfo bruges som startsted for oplæg m.m. Ørding friskole deltager desuden aktivt i opbygningen af et inspirerende sted for eleverne m.fl. at komme for helt unikke naturoplevelser, nemlig Sillerslevhus på Sillerslev Havn.
Desuden kommer eleverne på Ørding jævnligt hos Esther-Esthers sø i Ljørslev, Møllersmindevej skov, Stranden v. Ørding, Skræppedalen m.m.

Udvikling af praksisfælleskaber og almen dannelse: Det giver en fin fællesskabsfølelse, at man er sammen om at løse en opgave. At man ser hinanden yde og arbejde ud fra forskellige vinkler-hånd og ånd er lige vigtige. Det sociale aspekt er en del af processen. Barnets almene dannelse er i centrum.

Kreativitet og innovation: Nysgerrighed, nye omgivelser giver motivation og er en del af drivkraften for at kunne lære mest muligt. Sanserne aktiveres på en ny måde- tanker, idéer og produkter kan udvikles og afprøves. Det legende element er en del af læringen.

 @Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure.

(Definition 2008 af Foreningen Udeskole-Net)
Ørding Friskole | skolesvinget 9, 7990 Øster Assels  | Tlf.: 97766102 | kontoret@oerdingfriskole.dk