Om Ørding Friskole / Tanker omkring udeskole/natur & teknik i indskolingen

Udeskole

Ørding Friskole – Viden i virkeligheden- natur/teknik i indskolingen

Udeskole@ - Fantastiske omgivelser, natur og kultur, personer og muligheder.
Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion samt gennem forståelse.

Skolens fag og her natur/teknik aktiveres i et spil mellem teori og praksis, og hvor undervisningen både indenfor og udenfor har en sammenhæng.

Stedet (skolens dejlige udeområde og nærområde) betydning for læringen- stedet er en del af læringens indhold. (Insekthoteller, skolehaven, buske, skov, sandkasse m.m. ) Ørding friskoles fantastiske Udesfo bruges som startsted for oplæg m.m.

Udvikling af praksisfælleskaber og almen dannelse: Det giver en fin fællesskabsfølelse, at man er sammen om at løse en opgave. At man ser hinanden yde og arbejde ud fra forskellige vinkler-hånd og ånd er lige vigtige. Det sociale aspekt er en del af processen. Barnets almene dannelse er i centrum.

Kreativitet og innovation: Nysgerrighed, nye omgivelser giver motivation og er en del af drivkraften for at kunne lære mest muligt. Sanserne aktiveres på en ny måde- tanker, idéer og produkter kan udvikles og afprøves. Det legende element er en del af læringen.

 @Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure.

(Definition 2008 af Foreningen Udeskole-Net)
Ørding Friskole | skolesvinget 9, 7990 Øster Assels  | Tlf.: 97766102 | kontoret@oerdingfriskole.dk