Om Ørding Friskole / Specialundervisning

Specialundervisning

Læs mere om Ørding friskoles undervisning rettet mod den enkelte elev med vanskeligheder under: Maskinrummet samt under Laboratoriet. Man kan altid konatkte skoleleder Hanne Have Ward for yderligere informantioner, forklaringer samt en rundvising. Ørding friskole samarbejder med Morsø Kommune, sundhedsplejersje, PPR; psykologer, pædagogiske konsulenter m.m.
Ørding Friskole | skolesvinget 9, 7990 Øster Assels  | Tlf.: 97766102 | kontoret@oerdingfriskole.dk